STUDIO BUFFO 
00-491 Warszawa
ul.Konopnickiej 6
buffo@studiobuffo.com.pl

KASA:
tel: 22 625 47 09, 22 339 07 71,
fax: 22 622 92 93
kasa@studiobuffo.com.pl - nie prowadzimy rezerwacji biletów e-mailem

SEKRETARIAT:
tel: 22 622 63 93, 22 622 64 22, 22 339 07 64,
fax: 22 622 90 11
buffo@studiobuffo.com.pl

BIURO KONCERTOWE:
Anna Dąbrowska
tel. 22 622 64 22, 601 218 219
jurek@studiobuffo.com.pl

REKLAMA I PROMOCJA:
Halina Tabęcka
halina.tabecka@studiobuffo.com.pl

Copyright © Pola Negrii 2011   |   Projekt i realizacja: sinGRAPH.pl